Arrow Fler nyheter

Avensias huvudägare säljer ca 9% av sitt innehav till en småbolagsfond ägt av ett av de större pensionsbolagen

Per Wargéus, ordförande  i Avensia AB och bolagets enskilt största aktieägare, har avyttrat ca 455 000 aktier i Avensia.

21 augusti, 2018, 10:00 CEST

Per Wargéus, ordförande  i Avensia AB och bolagets enskilt största aktieägare, har avyttrat ca 455 000 aktier i Avensia. Efter försäljningen, som motsvarar mindre än 9% av Per Wargéus innehav, äger Per via bolaget Valid Asset Management i Skåne AB 4 800 000 aktier i Avensia (13,5% av röster och kapital) och kvarstår således som bolagets enskilt största ägare.

"Vi har sedan en tid tillbaka sett ett ökat intresse från institutioner och fonder att komma in som ägare i Avensia. Bolaget ser positivt på detta - både på kort och lång sikt - och när frågan kom för en tid sedan fattade jag beslut att avyttra lite mindre än 9% av mitt innehav. Detta ändrar överhuvudtaget inte min syn på bolaget utan ser fram emot att fortsätta att ta ansvar som huvudägare och stödjer den strategiska inriktning som styrelse och ledning tagit fram”, säger Per Wargéus, Ordförande Avensia AB.

Dokument & länkar: Release

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl 10:00 CET.

 För mer information, kontakta:

Niklas Johnsson, VD Avensia, +46 73-5505003 eller e-post niklas.johnsson@avensia.com

Per Wargéus, Styrelseordförande Avensia, +46 70-7318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.