Arrow Fler nyheter

Avensia kommunicerar finansiella mål

3 april, 2024, 10:30 CEST

Shutterstock teamwork

Inför årsstämman 2024 vill Avensia kommunicera finansiella målsättningar för framtiden.

  • Bolagets mål är att växa med över 10 % årligen över en konjunkturcykel och att denna tillväxt ska ske organiskt.
  • Bolagets mål är att uppnå en rörelsemarginal på minst 10 %. På längre sikt, i en starkare marknad, är målet att rörelsemarginalen ska uppgå till minst 15 %.

Tillväxtmålet baserar sig på att bolaget upplever sig ha tagit marknadsandelar i den tuffa marknad som varit 2023 och att kunderna har stort förtroende för Avensias lösningar.      

Marginalmålet på minst 10 % bygger på dagens timtaxor kombinerat med en ökande beläggning. Bolaget har redan idag kapacitet att uppnå 10 % i rörelsemarginal så nyanställningar (netto) är inte nödvändiga för att nå målet.   

Målet om en rörelsemarginal på längre sikt om minst 15% bygger på en förbättrad marknad med ytterligare ökande beläggningsgrad.

"Avensia har en historia av entreprenörskap och tillväxt där vi på 10 år växt vår omsättning från 78 MSEK till 421 MSEK i omsättning. Tillväxten har skett organiskt vilket visar styrkan i vårt kunderbjudande. Nu är det tid för oss att kombinera dessa styrkor med operationell effektivitet och därmed leverera lönsamhet, i det korta perspektivet på 10 % och i det längre 15 % för att spegla vår position som premiumleverantör på marknaden", säger Robin Gustafsson, vd för Avensia.

Avensias utdelningspolicy är oförändrat att dela ut minst 50 % av nettoresultatet efter skatt, att utdelningen ska öka över tid, samt att storleken vägs mot resultatförmåga, kassaflöde, investeringsbehov och optimal kapitalstruktur.


Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-03 10:30 CET.

För ytterligare information, kontakta: 

Robin Gustafsson, vd, robin.gustafsson@avensia.com eller 0736-60 60 82 

Per Wargéus, styrelseordförande, per.wargeus@avensia.com eller 0707-31 89 08 


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.