Arrow Fler nyheter

Avensia genomför besparingar om 35 MSEK på årsbasis

Avensia har beslutat att genomföra besparingar som kommer att minska kostnaderna med ca 35 MSEK på årsbasis.

7 mars, 2023, 9:30 CET

Hälften av besparingen omfattar personalneddragningar om 11 personer, där den fulla effekten av besparingen vad avser kassaflödet infaller om 6 månader. Den andra hälften avser främst ett stopp i ERP-projekt samt reducerade marknadsföringsinsatser och därtill många förhållandevis mindre besparingar som tillsammans summerar till väsentliga belopp. Övriga besparingar har en omedelbar effekt på kassaflödet. Besluten avseende personalneddragningar innebär att bolagets resultat för första kvartalet kommer att belastas med kostnader på ca 5 MSEK som avser löner och andra lönerelaterade kostnader under uppsägningsperioden för de medarbetare som berörs.

”Med motvinden på marknaden under andra halvåret 2022 blev det uppenbart att vi expanderat centrala funktioner för mycket givet var vi befinner oss vad avser omsättning. Det är smärtsamt att fatta beslut som rör kollegor, och vi är heller inte vana vid det då vi endast gjort det en gång tidigare i vår 25-åriga historia som bolag. Jag är övertygad om att det är rätt beslut och det berör inte heller funktioner eller personal som är centrala för Avensias kundleveranser. Vi är övertygade om att vår strategiska positionering är rätt och när vi går in i tillväxt igen kommer vi att ha en kostnadsmassa att leverera marginaler som är relevanta för det expertbolag vi de facto är”, säger Robin Gustafsson, vd på Avensia.      

”Vi behöver fatta dessa beslut och vi gör det från en position av finansiell stabilitet. Vår marginalutveckling under senare år har varit otillfredsställande och det adresserar vi med de förändringar vi nu genomför. Jag tror att det är sunt att vi får tillbaka den anda av kostnadsmedvetenhet som jag vet präglade vår organisation för ett par år sedan – utan att detta ska behöva påverka hur våra medarbetare upplever det är att jobba hos Avensia. Jag instämmer med Robin i att vi har rätt strategisk positionering där vi ska kunna leverera både tillväxt och en solid lönsamhet framöver”, säger Per Wargéus, styrelsens ordförande och största ägare i Avensia. 


Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-07 09:30 CET.

Dokument & länkar: Release

För ytterligare information, kontakta: 

Robin Gustafsson, vd, robin.gustafsson@avensia.com eller 0736-60 60 82 

Per Wargéus, styrelseordförande, per.wargeus@avensia.com eller 0707-31 89 08 


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.