Arrow Fler nyheter

Avensia genomför besparingar om 25 MSEK på årsbasis

27 juni, 2023, 11:00 CEST

Avensia har beslutat att genomföra ett besparingsprogram som beräknas minska kostnaderna med ca 25 MSEK på årsbasis. Besparingen omfattar främst en planerad personalneddragning om 25 personer men även besparingar gällande indirekta kostnader. Den fulla effekten av samtliga besparingar infaller om sex månader. Beslutet avseende personalneddragningar innebär att bolagets resultat för andra kvartalet beräknas belastas med kostnader på ca 5 MSEK som avser löner och andra lönerelaterade kostnader under uppsägningsperioden för de medarbetare som berörs.

”Den tuffa marknadssituationen kvarstår med en viss stabilisering de senaste månaderna. Utöver de besparingar vi aviserade den 7 mars i år, agerar vi nu för att snabbare hitta tillbaka till solid lönsamhet. Med facit i hand är det tydligt att vi under hösten hade en organisation som inte var dimensionerad för att möta de tuffare marknadsförhållandena. Jag upplever att vi fortsatt har ett väldigt konkurrenskraftigt erbjudande där vi flyttar fram våra positioner och tar marknadsandelar. Om vi kan kombinera detta med en stark ekonomisk leverans, sätter vi oss i en spännande position för framtiden, säger Robin Gustafsson, vd på Avensia.

”Även om besparingarna gör ont, då de rör våra medarbetare, vet vi att detta är rätt sak att göra. Vår strategiska position är stark och vi har ett attraktivt erbjudande till våra kunder. Men många e-handlare har minskande försäljningsvolymer och behöver därför dra ner på sina investeringar. Vi måste tillbaka till värdeskapande och det går via en stark finansiell prestation – något jag ser att vi nu lägger grunden för, säger Per Wargéus, styrelsens ordförande och största ägare i Avensia.


Denna information är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-27 11:00 CET.

För ytterligare information, kontakta: 

Robin Gustafsson, vd, robin.gustafsson@avensia.com eller 0736-60 60 82 

Per Wargéus, styrelseordförande, per.wargeus@avensia.com eller 0707-31 89 08 


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.