Arrow Fler nyheter

Avensia fattar beslut om ny utdelningspolicy

Styrelsen i Avensia har beslutat att anta en ny utdelningspolicy som avspeglar en ny skattemässig situation och ändrade finansiella villkor. Enligt den nya policyn är målsättningen att öka utdelningen från år till år.

24 februari, 2017, 8:30 CET

Styrelsen i Avensia har beslutat att anta en ny utdelningspolicy. Den nya policyn lyder:

Bolagets målsättning är att lämna en utdelning med upp till 50 procent av vinsten efter skatt och att utdelningen ska öka från år till år. Beslut om utdelning ska dels ta hänsyn till bolagets finansiella ställning och dels om det finns en tro att de utdelningsbara medlen skapar bättre aktieägarvärde genom att återinvesteras i verksamheten.

  Vi har delat ut pengar till våra ägare sedan 2011 och anser att vi genom detta skapat aktieägarvärde. Vi kommer från en situation där vi tidigare hade skattemässiga underskott i koncernen och även finansiella villkor att ta hänsyn till i vår utdelningspolicy. Mot bakgrund av vår utveckling behöver vi inte ta hänsyn till dessa faktorer längre och då ville vi ha en utdelningspolicy som är tydligare och där vi också öppet kommunicerar målsättningen att utdelningen ska ökas från år till år, säger Per Wargéus, Avensias ordförande.

Dokument & länkar: Release

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl 08:30 CET.

För mer information, kontakta:

Robin Gustafsson, VD Avensia, 46 736-606082 eller e-post robin.gustafsson@avensia.com

Per Wargéus, ordförande Avensia, 46 707-318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.