Arrow Fler nyheter

Avensia AB - Delårsrapport januari-september 2018

Nyckeltal juli-september 2018

Nettoomsättning     53,6 (36,1) MSEK               

Rörelsemarginal       5,3 (neg) %

Rörelseresultat         2,9 (-0,5) MSEK

Kassaflöde               3,3 (0,0) MSEK

Resultat efter skatt   1,6 (-0,6) MSEK

Resultat per aktie      0,05 (-0,02) SEK

Nyckeltal januari-september 2018

Nettoomsättning    171,7 (115,3) MSEK                

Rörelsemarginal    8,1 (4,8) %

Rörelseresultat      14,0 (5,5) MSEK

Kassaflöde              1,2 (3,0) MSEK

Resultat efter skatt  9,7 (3,8) MSEK

Resultat per aktie    0,27 (0,11) SEK

  • Avensias tillväxt fortsatte även under tredje kvartalet. Omsättningen ökade med 48 % jämfört med föregående år till 53,6 MSEK (36,1).  För årets första nio månader var omsättningen 171,7 MSEK (115,3) vilket innebär en ökning med 49 %.
  • Rörelseresultatet i kvartal tre uppgick till 2,9 MSEK (-0,5) vilket gav en rörelsemarginal på 5,3 % (neg). Resultatet är fortfarande påverkat av kostnader för inskolning och utbildning av nyrekryterad personal för att möjliggöra fortsatt tillväxt samt av ökade investeringar i produktutveckling. För januari-september ökade rörelseresultatet till 14,0 MSEK (5,5) vilket innebar en rörelsemarginal på 8,1 % (4,8 %).
  • Kassaflödet för kvartalet blev 3,3 MSEK (0,0). Kassan uppgick vid kvartalets slut till 15,4 MSEK och tillgänglig likviditet var 25,4 MSEK.

18 oktober, 2018, 13:00 CEST

VD:s kommentarer

  • Avensias satsning framåt på tillväxt och mot att bli en strategisk affärspartner inom digital handel fortsätter med oförminskad hastighet vilket ställer krav på kontinuerlig utveckling av organisation och ledarskap. Den 30 augusti sjösattes en ny ledningsstruktur bestående av en strategisk ledningsgrupp med syfte att styra den långsiktiga utvecklingen av bolaget och en operationell ledningsgrupp med uppgift att driva och vidareutveckla den dagliga verk-samheten. I och med denna förändring av strukturen och den grupp av målinriktade, drivna och engagerade ledare som nu är på plats, har vi den kompetens och den organisation som kan ta Avensia in i framtiden.

  • Under kvartalet ökade antalet medarbetare till 183 (från 165), andelen kvinnor ökade till 23 % (chefer 29 %) och rekryteringen är fortsatt framgångsrik. Personal med expertkompetens och erfarenhet är en nyckelförutsättning för Avensias fortsatta framgång och tillväxt vilket betyder att investeringarna i inskolning och utbildning kommer att fortsätta.
  • Vår ökade satsning på produktutveckling börjar visa resultat. Under kvartalet färdigställdes en ny, förbättrad version av Avensias ramverk SCOPE med ytterligare avancerad funktionalitet och samtidigt lanserades en ny, avsevärt förbättrad version av Avensia Storefront, vårt globala produkterbjudande som möjliggör enhetlig och synkroniserad handel i många olika kanaler, s.k. Unified Commerce. Under kvartalet lanserades också en färdigpaketerad produkt-informationslösning för byggbranschen i Sverige och Norge.

  • Avensia prisades vid Microsofts årliga partnerevenemang i september i kategorin ”Årets Partner-till-Partner” för vårt arbete med ”Unified Commerce Alliance”, en sammanslutning av Microsoft, Episerver, InRiver och Avensia med syfte att utveckla och implementera Unified Commerce-lösningar för kunder över hela världen. Motiveringen från Microsoft löd:    ”UCA är med sin helt molnbaserade lösning en gamechanger inom digital transformation inom retail och har under året fått ett globalt genomslag som inget annat partnersamarbete fått tidigare i Microsofts historia”. Microsoft meddelade samtidigt att Avensia som ISV haft högst s.k. “co-sell value” av alla Microsofts strategiska partners i Västeuropa.

  • Efterfrågan på våra produkter och tjänster är fortsatt god. Under kvartalet har Avensia fått nya uppdrag från kunder i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Schweiz, Australien och USA. Avensia Storefront-licenser såldes till nya kunder i Sverige, Norge, Storbritannien, Kanada och USA.  Under kvartalet nylanserades bl a www.lekolar.se, en innovativ e-handelssite baserad på Avensias SCOPE-ramverk för bästa prestanda och användarupplevelse.
Dokument & länkar: Release

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl 13:00 CET.

För mer information, kontakta:

Niklas Johnsson, VD Avensia, +46 73-5505003 eller e-post niklas.johnsson@avensia.com

Per Wargéus, Styrelseordförande Avensia, +46 70-7318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.