Arrow Fler nyheter

Avensia AB Delårsrapport januari-mars 2018

Nyckeltal januari-mars 2018

Nettoomsättning 58,1 (37,8) MKR, Rörelsemarginal 14,8 (10,2) %
Rörelseresultat 8,6 (3,9) MKR, Kassaflöde 5,5 (8,9) MKR
Resultat efter skatt 6,5 (2,9) MKR, Resultat per aktie 0,18 (0,08) SEK

  • Kvartalet bjöd på ett bra inflöde av nya uppdrag och en fortsatt tillväxt för Avensia. Under kvartalet växte nettoomsättningen med 54% till 58,1 MKR (37,8 MKR).
  • Rörelseresultatet i kvartal ett uppgick till 8,6 MKR (3,9 MKR) vilket gav en rörelsemarginal på 14,8% (10,2%). Det högre resultatet är en effekt av den fortsatta ökningen av vår omsättning samt en god beläggning av den egna organisationen.
  • Kassaflödet för kvartalet blev 5,5 MKR (8,9) eller 0,15 SEK (0,25) per aktie. Förra årets kassaflöde under kvartal ett var högt beroende på kalender- och skatteeffekter. Kvaliteten i utestående kundfordringar bedöms vara god.

17 maj, 2018, 13:30 CEST

VD:s kommentarer

- Avensia fortsätter utvecklingen från att vara ett renodlat expertföretag inom e-handel med teknikfokus till att bli en strategisk affärspartner. Erbjudandet idag omfattar alltifrån övergripande strategisk rådgivning till implementation av innovativa omnikanallösningar och löpande stöd och rådgivning i den dagliga exekveringen av modern digital handel.

- Avensia fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare. Under kvartalet har antalet medarbetare ökat från 141 till 154 och den höga rekryteringstakten fortsätter även in i kvartal två. Det möjliggör fortsatt kraftigt tillväxt men kommer också att innebära ökade kostnader för inskolning och utbildning framöver. Under kvartalet lanserades flera större e-handelslösningar för bl a Stenströms och Twilfit, den senare baserad på Avensia Storefront.

- Investeringarna i produktutveckling kommer att accelereras framöver och under maj månad tillsattes en nyinrättad tjänst som produktutvecklingschef. Avensia har under kvartalet öppnat kontor i USA (Chicago) och Norge (Oslo) och i april invigdes bolagets nya lokaler i Lund och Göteborg. Avtal har även tecknats för nytt kontor i Stockholm med inflyttning i augusti 2018.

Dokument & länkar: Release

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl 13:30 CET.

 För mer information, kontakta:

Niklas Johnsson, VD Avensia, +46 73-5505003 eller e-post niklas.johnsson@avensia.com

Per Wargéus, Styrelseordförande Avensia, +46 70-7318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com


Om Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.