Arrow Fler nyheter
Nyheter

Årsredovisning 2021 Avensia AB

7 april, 2022

Robin-Gustafsson

Avensia publicerar sin årsredovisning för 2021. Hela årsredovisningen finns som bifogat dokument i denna publicering.
 


Informationen är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-07 08:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Robin Gustafsson, VD, +46 736606082 eller robin.gustafsson@avensia.com
 


Avensia

Den globala drivkraften för modern handel

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Läs mer på avensia.com/sv