Arrow Fler nyheter
Nyheter

Årsredovisning 2020 Avensia AB

Avensia publicerar sin årsredovisning för 2020

7 april, 2021

Årsredovisning 2020 Avensia AB

Det här var ett år olikt alla andra och det medförde många oväntade utmaningar. För Avensia liksom många andra organisationer var det också ett år när det blev extra viktigt att vara ödmjuk och ta hand om människor lite extra.

Hela Avensias årsredovisning för 2020 finns som bifogat dokument i denna publicering.
 


Informationen är sådan som Avensia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-07 15:20 CET.

Robin Gustafsson
Tillförordnad VD
robin.gustafsson@avensia.com

Avensia

Den globala drivkraften för modern handel

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Läs mer på avensia.com/sv