Arrow Fler nyheter

Ägarspridning i Avensia AB

I syfte att öka antalet aktieägare i Avensia AB och därmed skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet, kommer Avensia i samarbete med Nordnet att genomföra ett erbjudande riktat till Nordnets kunder. Erbjudandet kommer inte att överstiga 2,5 miljoner Euro. Anmälningsperioden löper mellan 13-27 mars 2017.

13 mars, 2017, 8:00 CET

Priset i erbjudandet kommer att fastställas till ett belopp motsvarande 90 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Avensia-aktien under perioden 13-27 mars 2017. Erbjudandet består av befintliga aktier som säljs av A5 Invest AB och Valid Asset Management i Skåne AB.

Teckning av aktier sker via Nordnet mellan den 13 mars till och med den 27 mars 2017. Du kan läsa mer om erbjudandet och teckna aktier på Nordnet.se.

Säljarna bedömer att priset i erbjudandet är marknadsmässigt och anser sammantaget att erbjudandet kommer att bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare, då fler aktieägare ger förutsättningar för bättre likviditet i aktien. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som enligt styrelsens bedömning innebär att det inte ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja erbjudandet. Det totala erbjudandet kommer, som framgår ovan, inte att överstiga 2,5 miljoner euro och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt.

Dokument & länkar: Release

För mer information, kontakta:

Per Wargéus, ordförande Avensia, 46 707-318908 eller e-post per.wargeus@avensia.com

Robin Gustafsson, VD Avensia, 46 736-606082 eller e-post robin.gustafsson@avensia.comOm Avensia

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.