Tre ting byggebransjen må vite om informasjonsstyring

Informasjonsstyring handler om å samle inn informasjon fra én eller flere kilder, i noen tilfeller komplettere og berike den, for deretter å distribuere informasjonen til én eller flere målgrupper og kanaler. For byggebransjen kan det handle om alt fra spikerens dimensjon til trepanelets miljøpåvirkning. Og alt imellom.

I dette blogginnlegget har vi oppsummert tre viktige ting du må vite om informasjonsstyring for byggebransjen.

Informasjonsstyring hjelper deg med å overholde lover, regler og standarder

Antall produkter og varianter er bare begynnelsen på den kompleksiteten som finnes når vi snakker om produktinformasjon. Du som jobber i byggebransjen vet at det dessuten finnes et stort antall lover, regler og standarder som må følges. Og disse er langt fra statiske. Det er en stor utfordring å holde styr på og sikre samsvar med alt dette. Derfor er det behov for kunnskap, prosesser og systemsupport – i den rekkefølgen.

Du har sikkert hørt om ETIM, FINFO, NOBB, EPD og mange flere forkortelser som påvirker hverdagen for alle aktører i byggebransjen. Et system for produktinformasjon (PIM) lar deg bruke tilpassede maler som sikrer riktig informasjon på rett sted til riktig mottaker. Med en sikker og stabil kobling mellom PIM-systemet og bransjedatabasene får du direkte oversikt over kravendringer.

Men et system er bare verdifullt hvis det dekker bedriftens behov. Begynn alltid med en analyse av hvilke lover, regler og standarder som berører virksomheten, finn ut hvilke interne prosesser og interessenter som er involvert for å definere hvordan systemet kan støtte reisen mot målet. Få hjelp av en kunnskapsrik partner som kan veilede dere på veien mot en mer effektiv informasjonsstyring.

Quote
Det er en stor utfordring å holde styr på og sikre samsvar med alt dette. Derfor er det behov for kunnskap, prosesser og systemsupport – i den rekkefølgen.

Automatisert dokumentasjon øker sikkerheten og påliteligheten

Manuell oppretting, oppdatering og vedlikehold av dokumentasjon for alle produkter er mildt sagt utfordrende. Når alt fra tekniske datablader, beskrivelser og sikkerhetsanvisninger dessuten skal oversettes til flere ulike språk, blir oppgaven umulig. Også her er det juridiske krav til f.eks. å gi utenlandsk arbeidskraft sikkerhetsanvisninger på eget morsmål, slik at det blir umulig å ta snarveier.

Heldigvis finnes det en bedre måte å gjøre det på. Når all informasjon er samlet i ett system, kan denne typen dokumentasjon opprettes og oppdateres automatisk. Produkteieren trenger bare å oppdatere data på ett sted, for eksempel i PIM-systemet eller forretningssystemet, og endringene gjøres deretter automatisk i all tilkoblet dokumentasjon på alle språk.

bygg-IM700

 

AI-teknologi kan brukes til å optimalisere produktinformasjonen

Når man snakker om kunstig intelligens (AI), føles det ofte som om det handler om fremtidige innovasjoner. Når det gjelder informasjonsstyring, er fremtiden allerede her. Smart AI-teknologi brukes først og fremst i prosessen med å berike data. Et system kan lære seg å automatisk stille inn farger og materialegenskaper på produkter basert på bildeanalyse, eller opprette en tekstbeskrivelse basert på parametere som bilder og dokumentinnhold for hvert produkt.

Bruk AI til å finne steder der produktinformasjonen ikke er optimalisert for kunden. Ved hjelp av informasjon om kundenes søkeatferd på en søkemotor kan en AI-motor bidra til å finne forbedringsområder. Hvis kundene ikke finner produktet når de søker gjentatte ganger, sender AI-motoren automatisk en melding til PIM-systemet og oppfordrer deg til å oppdatere produktinformasjonen for dette produktet.