Arrow Fler nyheter
Nyheter

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Enligt incitamentsprogram ASP17, beslutat på bolagstämma 2017-05-18, riktat till bolagets anställda, har idag 74.818 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna 74.818 nyemitterade aktier i Avensia AB.

1 juli, 2020

Utnyttjande av teckningsoptioner i Avensia AB

Efter dagens emission uppgår aktiekapitalet i Avensia AB till SEK 5.516.512,95 och antalet aktier till 36.776.752 vilket ger en utspädningseffekt på 0,20%.

Det totala antalet teckningsoptioner tillhörande ASP17 var 489.118 st – varav totalt 474.928 st har tecknats - och teckningsperioden sträckte sig från 1 mars 2020 till 30 juni 2020.

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt  lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020 kl. 15:00 CET.

För ytterligare information kontakta;

VD Niklas Johnsson, niklas.johnsson@avensia.com, 073-550 50 03


Avensia

Den globala drivkraften för modern handel

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Läs mer på avensia.com/sv