Arrow Fler nyheter
Nyheter

Huvudägarna köper tillbaka optioner från VD – styrelsen avser återkomma med nytt incitamentsprogram kopplat till långsiktiga mål

De tre huvudägarna i Avensia AB – A5 Invest AB, VAM AB och HHW Invest AB – har köpt tillbaka de optioner som i december 2017 såldes till VD Niklas Johnsson. Totalt rör transaktionen 2.000.000 optioner att köpa lika många aktier i Avensia AB.

28 september, 2020

Huvudägarna köper tillbaka optioner från VD – styrelsen avser återkomma med nytt incitamentsprogram kopplat till långsiktiga mål

-          När jag utsågs till VD omsatte vi ca 150 MSEK på 12-månaders basis. Idag är samma siffra drygt 300 MSEK. Vi har under denna tid också investerat stort i vår organisation för framtiden – något som t.o.m. accelererat sedan Corona-pandemin drabbade oss i mars. Vi bygger bolaget långsiktigt och timingen av mina optioner – och värdet på dem – har varit sekundärt för mig under den här perioden. Dessvärre inföll lösenperioden i en tid då värdet av allt vi gjort fortsatt ligger i framtiden och därför har vi enats om denna lösning, säger Niklas Johnsson.    

-          Avensia har utvecklats mycket väl under Niklas ledning och det är trist att Niklas optionsprogram inte utfallit som det ursprungligen var tänkt. Men jag instämmer i vad Niklas säger – vi ser utvecklingen av Avensia på lång sikt och då kan det i det kortare perspektivet med en viss värdering av våra aktier ibland ligga oss i fatet och det råkade det göra den här gången. Vi är fast beslutna att inom kort återkomma med ett incitamentsprogram för bolagets ledning som ska skapa starka incitament att leverera på de mer långsiktiga planer som vi just nu jobbar på, säger Per Wargéus, ordförande i Avensia och samtidigt bolagets största aktieägare.

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2020 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta;

Niklas Johnsson, VD, niklas.johnsson@avensia.com, telefon 073-550 50 03

Per Wargeus, styrelseordförande, per.wargeus@avensia.com, telefon  070-731 89 08


Avensia

Den globala drivkraften för modern handel

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Läs mer på avensia.com/sv