Checklista:

8 tips från våra rådgivare i byggbranschen

Vad du än säljer måste ditt arbete med produktinformation, processer och data, anpassas för modern handel.

Ladda ner checklistan

Ta del av hela checklistan med 8 rekommenderade åtgärder för effektiva berikningsprocesser och förbättrad datakvalitet

construction-checklista-SE

Ditt företag kämpar troligtvis redan med alla krav och förväntningar från kunder och olika kanaler. Vad händer när en annan kanal plötsligt blir helt avgörande? Eller när ny hållbarhetsmärkning blir ett legalt krav? Vad ditt team behöver är kontroll. En gedigen och detaljerad plan och struktur för hur din produktinformation ska hanteras – som fungerar för just er.

När ditt team har total kontroll över produktdata kommer nya lagbestämmelser och förändrade standarder inte att vara ett hinder i verksamheten, eller för tillväxt.

8 tips för effektiva processer och högre datakvalitet av våra branschexperter

Våra affärsrådgivare inom informationshantering för bygg- och byggvarubranschen har sammanställt en checklista över ett antal aktiviteter som normalt rekommenderas till våra kunder inom den branschen. Deras motto är ”Ta eget ansvar för din produktinformation”.

Jobbet som måste göras handlar om processer och verktyg. Resultatet är bättre kvalitet på innehållet och ett framtidssäkrat sätt att hantera produktinformation.

Observera: Råden i denna checklista förutsätter att du redan har ett PIM- eller MDM-system. I annat fall kan listan ses som en informationskälla för att förstå systemens potential och hur mycket du kan automatisera och vinna i effektivitet och styrning genom att låta en välsmord maskin göra jobbet.

Ladda ner checklistan

Ta del av hela checklistan med 8 rekommenderade åtgärder för effektiva berikningsprocesser och förbättrad datakvalitet