Jörgen Bertilsson om E-handelstrender 2012 i Computer Sweden

Computer Sweden intervjuade Avensias vice VD Jörgen Bertilsson om vad han såg framför sig detta året.

Sammankoppling av säljkanalerna

Avensia levererar e-handelslösningar till flera marknadsledande och prisbelönta handlare. Företagets vice VD Jörgen Bertilsson menar att sammankoppling av säljkanalerna är en stark trend för de kommande två åren. Det handlar om att erbjuda en enhetlig kundupplevelse oberoende av kanal. De som inte är duktiga i flera kanaler kommer att tappa marknadsandelar till dem som lyckas väl med sin kanalstrategi. Med förändrade beteendemönster smälter säljkanaler mer och mer samman - på sikt kommer begreppet kanal rentav att försvinna, menar Jörgen: - Inom kort kommer besökarna kunna handla sömlöst mellan kanalerna. I några av de lösningar vi levererat under 2011 och bygger 2012 integrerar vi affärssystem, kassasystem och e-handel så tajt med Dynamics AX att vi verkligen kan tala om en helt ny standard för multikanalshopping och personalisering.

Personaliserad shoppingupplevelse

Bland företagets kunder finns mobilspecialisten Katshing, som blivit utsedd till Sveriges mest användarvänliga butik, och Designonline som vunnit pris som årets e-handlare 2011 och kommer att representera Sverige i en europeisk tävling. En av grundpelarna är att automatiskt anpassa sajten efter besökaren så att produkter med störst köppotential exponeras. Denna typ av optimering är ett fortsatt fokusområde.

Customer Lifecycle

De flesta e-handlare saknar bra lösningar för att optimera "customer lifecycle" och här finns massor att göra. Även inom detta område implementerar vi artificiell intelligens för att automatiskt personalisera varje kundinteraktion med högrelevant information och erbjudanden. Jörgen framhåller det han kallar för Avensias "dream team", 50 e-handelsexperter med kunskap om allt från strategi och design till teknik, som ett av företagets stora styrkor. Men också valet av plattform som inte leder till inlåsning. Våra kunder fastnar inte med endast oss som leverantör utan kan anställa egna utvecklare eller anlita ett annat konsultbolag, eftersom vi arbetar med standardiserad Microsoft-teknik som är mycket enkel att ta till sig, och där kunden alltid äger all vår källkod. En modern "best of breed"-plattform gör att våra lösningar blir både spetsigare och mer snabbrörliga, vilket ger våra kunder optimala förutsättningar på både kort och lång sikt. Vårt system ger högre konverteringsgrad och sparar dessutom massor med administrations tid för våra kunder eftersom systemet sköter A/B testning och personalisering automatiskt. Framtiden ser ljus ut för Sveriges största expertbolag inom e-handel, med en tillväxt på strax över 40 %. Jörgen räknar med fortsatt god tillväxt såväl för Avensia som för e-handeln i stort.

Stark utveckling

Jag bedömer e-handelsbranschens utveckling som fortsatt stark om man ser till omsättningen i branschen. Mognaden går inte så snabbt som tidigare men e-handeln kommer att fortsätta ta större andelar av detaljhandeln under överskådlig tid. Vad gäller investeringar i e-handelssystem och kompetens så är jag tämligen säker på att den fortsätter att utvecklas mycket starkt. Det finns få saker en ledning eller styrelse kan fatta beslut om som ger en så god ROI som att på rätt sätt satsa på uppgraderad plattform eller nysatsa på e-handel. Gör man rätt kan man nå fantastiska resultat snabbt.