Den andra maj i Oslo: Consumer Goods - Bootcamp for Digital Leaders

Framtidens CPG-företag (Consumer Packed Goods) kommer att styras av data. För att lyckas i branschen måste man förstå kunden. Brist på tillräckliga data är ett hinder för internt beslutsfattande. Både detaljhandlare och konsumenter vill ha information som kan användas i marknadsföringen direkt. Kom och diskutera med andra digitala ledare hur din affärsverksamhet kan bli smartare och effektivare med hjälp av data. 

Avensias Therese Boger, Senior Business Advisor, kommer att prata om best practices för att definiera en digital strategi. Det är viktigt att förstå vilken roll data spelar idag och vilka verktyg, kompetenser, och processer som krävs för att hantera den. Therese kommer att ta ett helhetsgrepp kring hur man arbetar datadrivet:  Hur man definierar mål, skapar processer för godkännande från nyckelpersoner och ledning, till att välja rätt lösningar och exekvera och göra snabba vinster.

Anmäl dig här!