Investerar för fortsatt tillväxt

Nyckeltal juli-september 2017

Omsättning36,1 (27,8) MKR Rörelsemarginalneg (12,7) %
Rörelseresultat-0,5 (3,5) MKRKassaflöde0,0 (2,1) MKR
Resultat efter skatt-0,6 (2,8) MKRVinst per aktie-0,02 (0,08) SEK

Nyckeltal januari-september 2017

Omsättning115,3 (88,3) MKR Rörelsemarginal4,8 (10,9) %
Rörelseresultat5,5 (9,7) MKRKassaflöde3,0 (4,0) MKR
Resultat efter skatt3,8 (7,8) MKRVinst per aktie0,11 (0,22) SEK

Vd:s kommentarer

  • Efterfrågan är fortsatt god på Avensias tjänster och omsättningen under kvartalet växte med 30 procent till 36,1 MKR. Vårt erbjudande inom rådgivning, implementation och förvaltning har lett till flera nya kundprojekt, till exempel vidareutveckling av Nilson Groups omnikanalhandel där fysiska butiker, mobila appar och onlinebutik ska föras närmare varandra.
  • Som tidigare kommunicerats befinner vi oss i en fas där vi prioriterar organisk tillväxt för att bygga och fortsatt stärka vår marknadsposition. Under kvartalet har vi nettoanställt 23 personer i Sverige och ökat vårt team i Filippinerna med fyra personer. Detta innebär en kapacitetsökning på 23 % sedan den siste juni och 52 % sedan årsskiftet. Det är glädjande att vi lyckats locka så många duktiga nya medarbetare på en konkurrensutsatt marknad.
  • Rörelseresultatet sjönk under kvartalet till -0,5 MKR (3,5). Förändringen i resultatet berodde huvudsakligen på den snabba personaltillväxten. Avensia är ett specialistföretag och intaget av ny personal har förutom lägre initial debitering inneburit internutbildningsinsatser på 3 600 timmar under kvartalet. Kostnaden för förbrukningsinventarier (datorer m.m.) ökade till -1,4 MKR (-0,3). 
  • Två nya lösningar med Avensia Storefront har under kvartalet driftsatts för Premier Designs i USA och Green Cross Health i Nya Zeeland. Kundkretsen i Sverige har utökats och samarbetet i Nordamerika med Episerver har inneburit utbildningar av deras internationella säljkår under perioden.