Nyckeltal oktober-december 2016

Omsättning 33,7 (29,0) MKR Rörelsemarginal 12,7 (8,5) %
Rörelseresultat 4,3 (2,5) MKR Kassaflöde 3,3 (0,9) MKR
Resultat efter skatt 3,4 (4,3) MKR Vinst per aktie 0,10 (0,12) SEK

Stark avslutning med flera nya uppdrag

VD:s kommentarer

  • Inledningsvis vill jag rikta ett tack till medarbetarna på Avensia: 2016 blev koncernens
    starkaste år hittills, vilket är frukten både av ett fokuserat arbete, renodlingen mot e-handel samt investeringarna som gjorts de senaste åren. Omsättningen växte med 26 procent jämfört med 2015 och rörelseresultatet ökade från 2,4 MKR till 14,0 MKR.
  • Under fjärde kvartalet konsoliderade och organiserade vi oss för nästa tillväxtsteg, investeringar gjordes främst i personalutveckling och organisation samt paketering av vår frontend-arkitektur SCOPE. Omsättningen ökade med 17 % under perioden med en rörelsemarginal på 12,7 (8,5) %.
  • Under perioden tecknades avtal för Avensia Storefront och professional services kopplade till produkten med kunder i Sverige, USA och Tyskland. Inför 2017 har Avensia Storefront fått en förstärkt organisation för att stödja produktens pågående etablering i Nordamerika, Europa och Asien.
  • Tre nya större kundprojekt avseende kompletta e-handels- och omnikanallösningar påbörjades på den skandinaviska marknaden. Efter periodens utgång har vi även påbörjat projekt i Hong Kong och Australien.
  • Mot bakgrund av bolagets fortsatta utveckling föreslår styrelsen årsstämman en höjning av utdelningen till 0,15 (0,10) SEK per aktie