​Vi ska bli Sveriges bästa arbetsplats

Avensia har satt sitt namn på kartan i hela Skandinavien för sina innovativa lösningar inom e-handel. Det många däremot inte känner till är hur det är att arbeta på Avensia. Ett företag som siktar högt och har som målsättning att bli nummer ett arbetsgivare i hela landet.


Varje år släpper Avensia en barometer som mäter hur tillfredsställd företagets personal är. Genom att ta reda på vad de anställda tycker om olika aspekter av bolaget kan Avensia förbättras för varje år. Den 22 frågor långa undersökningen visade att den tillfredställelsen ökat med 8 procent. Sedan 2014 har ökningen varit 15 procent. Några av de aspekter som ökat mest är möjligheten att påverka sitt eget arbete, konflikthantering, stolthet över sitt jobb och möjlighet att påverka i företaget.

“Vad vi har lyckats med under det senaste året är helt fantastiskt. Vi växer som aldrig förr och vi har ändå lyckats att bli en bättre arbetsgivare för varje individ på företaget. Vi vet att det krävs en extraordinär arbetsgivare för att attrahera extraordinär personal och vi är villiga att gå den extra milen för att bli bäst”, förklarar Robin Gustafsson – VD på Avensia

Avensia, innovationsbolaget inom e-handel, har gått från klarhet till klarhet på marknaden. Men bakom all framgång med nya stora kundprojekt och häftiga lösningar finns något djupare. En speciell kultur har bildats. En vinnarkultur inom utveckling som tar fram det bästa ur personalen, både professionellt och privat. Något som grundar sig i Avensias värdeord och som mynnar ut i en fantastisk gemenskap.

”Snälla, bygg något riktigt dåligt, paketera det och lägg ut det på vår NuGet-feed. Är det inte bra så kommer det att ge någon annan självförtroendet till att göra något bättre”

Detta var en uppmaning från Anders Ekdahl på Avensia för att få fler i personalen att testa sina idéer genom att sänka förväntningarna. Avensias framtid kommer att kantas av intraprenörskap och för att möjliggöra det är det viktigt att våga misslyckas. För att bygga vidare på företagets innovationskultur har konceptet Avensia X skapats.

I takt med att Avensia växer jobbar företaget hårt med att behålla de mjuka värdena som får personalen att känna sig trygga och älska sitt jobb. Nyligen anställda Stephanie Rosvall är en viktig kugge i detta bygge. Förutom rekrytering kommer hon att arbeta med att se till personalens behov ur både professionella och personliga aspekter.

”Vi är ett stort bolag och vi kommer att bli ännu större. Men för mig är det viktigt att behålla den familjära känslan och det är något jag brinner för. Jag är ofta den personen som folk går till om dem behöver prata, oavsett vad det gäller. Det är viktigt att alla blir sedda, berättar Stephanie Rosvall, Talent Aquisition Manager på Avensia”

Målsättningen med att bli Sveriges bästa arbetsgivare är ambitiös men Avensia är redan på god väg.

”För att en person ska trivas på sin arbetsplats finns det en gyllene formel att förhålla sig till, förklarar Stephanie. Ett kollektiv, vi mot dem känsla. Utmanande arbetsklimat. Förtroende från arbetsgivare och kollegor. Socialt utbyte och en bra balans mellan jobb och fritid. När samtliga av dessa parametrar stämmer älskar våra anställda sitt arbete. Vi uppfyller det mesta redan och vi jobbar på att göra det ännu bättre”