40 hinder för innovation

För att inte tappa bort innovationsarbetet när vardagen kommit igång är här en checklista på 40 anledningar till att innovation inte kanske händer, skriven av en vän till oss på Avensia Advisory, Andy Cars på http://www.leanventures.se Fast Company sammanställer årligen en lista över de mest innovativa företagen här är årets lista, vi inspireras av denna och hoppas att Ni kommer göra det likaså https://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2017